รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

4 เม.ย. 66 77