ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากมุมโรงเรียนถึงถนนวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลานแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 พ.ค. 66 72