ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายมีถึงเหมือง คสล.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

26 พ.ค. 66 59