ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มถังเก็บน้ำและแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้านจุดโรงเรียนบ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

13 ก.ค. 66 53