ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มถังเก็บน้ำและแผงโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน จุดโรงเรียนบ้านมาบมะค่า หมู่ที่ ๗ ต.หนองระเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

17 ส.ค. 66 42