ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล. จากหน้าวัดถึงปายตะวัน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 ก.ย. 66 35