ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองหัวเสือถึงลำช่องโค หมู่ที่ ๙ บ้านชะอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 ก.ย. 66 29