ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณที่สาธารณะกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 ก.ย. 66 34