ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง จากหน้าวัดมาบมะค่าถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

20 ก.ย. 66 33