ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

29 ก.ย. 66 69