ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

6 ต.ค. 66 70