ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

17 ต.ค. 66 54