ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.หนองระเวียงเรื่อง การประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อราถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ปริมาตร 8,000 ลิตร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 137