ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.หนองระเวียง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จำนวน ๑๔ โครงการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 113