ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดเก็บภาษีประจำปี อบต.หนองระเวียงจัดเก็บภาษีประจำปี2557 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 23557

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 151