ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาสนามกีฬาอบต.หนองระเวียงสอบราคาจ้างเหมาสนามกีฬา บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 124