ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนม.6(ร้านเม่า)ประกวดราคาต้างก่อสร้างถนนม.6(ร้านเม่า)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

2 มี.ค. 61 119