แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

10 ก.ค. 63 128